Dua for Lailat-ul-Qadr (Night of Decree) — Dr Zakir Naik :: Question & Answer

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي O Allah, You are Most Forgiving, and You love forgiveness; so forgive me Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul-‘afwa, fa’fu ‘anni (At-Tirmidhi)

Dua for Lailat-ul-Qadr (Night of Decree) — Dr Zakir Naik :: Question & Answer

DARUL-HIKMA ISLAMIC EDUCATION

BARNOOTA DIINII ISLAAMAA DAARUL-HIKMAA

WELCOME TO DARUL-HIKMA ISLAMIC EDUCATION

Processing…
Success! You're on the list.

Bu’aa Barnoonni qabu

Nabiin Rabbii (ASW) Hadiisa Bukhaarii keessatti “Irra caalaan keessan nama Qur’aana baratee barsiise” jedhan. Mana keessan teettanii diinii islaamaa barachuufi barsiisuuf page kana like godhaa. Qur’aana qara’uu, ajaa’iba Qur’aana keessa jiru barachuu, Barnoota Salaataa, Sooma, Zakaa, Hajjii, Nikaaha, Faraa’ida, Hukmiiwwan gurguddoo muslima hundaaf barbaachisu, barnoota dhimma yerootiin wal-qabatuu fi Gaaffii fi deebii barbaachisaa akkasumas mata dureewwan barbaachisaa ta’e karaa gabaabaa ta’een mana taa’aa hordofaa. Waan barattan immoo barsiisuun dirqama islaamummaa isinirra jiru bahaan dhaamsa keenya. Allaahu-Akbar!

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: