Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home Pages

WELCOME TO DARUL-HIKMA ISLAMIC SCHOOL HOME PAGES

Photo by Konevi on Pexels.com

BLOG CATEGORY’S

Processing…
Success! You're on the list.

Rating: 1 out of 5.
February 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Latest Posts

  • Nabiin Rabbii (ASW) Hadiiaa Bukhaarii keessatti "Irra caalaan keessan nama Qur'aana baratee barsiise" jedhan. Mana keessan teettanii diinii islaamaa barachuufi barsiisuuf page kana like godhaa. Qur'aana qara'uu, ajaa'ibs Qur'aana keessa jiru barachuu, Barnoota Salaataa, Sooma, Zakaa, Hajjii, Nikaaha, Faraa'ida, Hukmiiwwan gurguddoo muslima hundaaf barbaachisu, barnoota dhimma yerootiin wal-qabatuu fi Gaaffii fi deebii barbaachisaa akkasumas mata dureewwan barbaachisaa ta'e karaa gabaabaa ta'een mana taa'aa hordofa. Waan barattan immoo barsiisuun dirqama islaamummaa isinirra jiru bahaan dhaamsa keenya. Allaahu-Akbar!

DARUL-HIKMA


  • by BARNOOTA ISLAAMAA DAARUL-HIKMAA
    Nabiin Rabbii (ASW) Hadiiaa Bukhaarii keessatti "Irra caalaan keessan nama Qur'aana baratee barsiise" jedhan. Mana keessan teettanii diinii islaamaa barachuufi barsiisuuf page kana like godhaa. Qur'aana qara'uu, ajaa'ibs Qur'aana keessa jiru barachuu, Barnoota Salaataa, Sooma, Zakaa, Hajjii, Nikaaha, Faraa'ida, Hukmiiwwan gurguddoo muslima hundaaf barbaachisu, barnoota dhimma yerootiin wal-qabatuu fi Gaaffii fi deebii barbaachisaa akkasumas mata dureewwan barbaachisaa ta'e karaa gabaabaa ta'een mana taa'aa hordofa. Waan barattan immoo barsiisuun dirqama islaamummaa isinirra jiru bahaan dhaamsa keenya. Allaahu-Akbar!
%d bloggers like this: